Partners

Tentoonstelling Belgische vluchtelingen in Gaasterland

Vanaf september 2016 t/m 30 april 2017 was de tweede expositie over de Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog te zien in Bezoekerscentrum Mar en Klif. De eerste expositie was gericht op de komst van de Belgische militairen, de tentenkampen en de wachtposten. In deze tweede expositie stond de steenfabriek in Rijs en het vrouwenkamp Boschkamp centraal.

Belgische vluchtelingen

Na de Duitse inval in België op 4 augustus 1914 kwamen honderdduizenden Belgische vluchtelingen naar Nederland. Onder hen ook 40.000 Belgische militairen. Conform internationale afspraken werden deze militairen ontwapend en voor de duur van de oorlog geïnterneerd (opgesloten dus).

In Gaasterland werd een interneringskamp (men sprak toen over een interneringsdepot) opgezet. Door de bruggen bij Sloten, Woudsend, Galamadammen, Warns en Tacozijl open te zetten ontstond een soort eiland waardoor vluchten moeilijk werd.

De eerste groep Belgische militairen arriveerde op 26 augustus in Gaasterland. Ze werden opgevangen in tenten in een weiland bij  Harich. Op 8 en 9 oktober werd nog een groep Belgen overgebracht, die onderdak kreeg in de steenfabriek van Rijs. Op 27 oktober arriveerde de laatste groep. Zij werden ondergebracht in Balk. Tegelijk met de soldaten kwamen ook veel vrouwen en kinderen op zoek naar hun vaders en echtgenoten. Ook zij kregen onderdak in Gaasterland.

Vier jaar een ‘Belgententoonstelling’

De exposities zijn onderdeel van een serie van 4 tentoonstelling over de Belgische vluchtelingen.

  • In 2014 over de komst van de Belgische militairen, de tentenkampen en de wachtposten.
  • Eind 2016/begin 2017 staat de steenfabriek in Rijs en het vrouwenkamp Boschkant centraal.
  • De derde expositie gaat over de activiteiten in en rond kamp Rijs, de sportwedstrijden en het werk dat de Belgen deden.
  • De laatste expositie gaat over het vertrek van de Belgen, de afbraak van de barakken en de huwelijken tussen Belgische mannen en Gaasterlandse vrouwen.

Werkgroep Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân

Deze exposities worden gerealiseerd door een werkgroep in opdracht van de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân. Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij de voorzitter van de werkgroep: Auke Hylkema, 06 12318674 of mail: auke.hylkema@gmail.com.

Zie voor meer informatie www.interneringsdepotgaasterland.nl

Kijk ook de documentaire Eene verlatene kolonie van vreemdelingen van Omrop Fryslân.

aankomst Belgen Gaasterland 176-102