Partners

resized_PR Kleigebied hemdijk omgeving Blauwhuis

Cursus Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

Inhoud cursus

In een aantal cursusmiddagen en een prachtige dagexcursie (per bus) informeren wij cursisten over de organisatie, ontstaansgeschiedenis, natuurwaarden en de cultuurgeschiedenis. Het bijzondere van Nationale Landschappen is dat ze een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen bieden. Er zijn terpen, middeleeuwse verkavelingen, waterlopen en meren, bossen en stuwwallen. Zeven van de elf Friese steden liggen in de Zuidwesthoek, waarvan drie aan de prachtige IJsselmeerkust. Cursisten leren het landschap als het ware te ‘lezen’. Waarom ziet het landschap er uit zoals het nu is. Hoe is het ontstaan? Wat zijn de kenmerken, sporen, overblijfselen en natuurwaarden? Wat is de invloed en de wisselwerking van natuur en mens? Cursisten ontvangen een informatiemap, visiedocumenten, informatiebrochures en ander voorlichtingsmateriaal voor eigen gebruik. Gedurende de cursus krijgen de cursisten een kleine werkopdracht over de eigen woonomgeving.

Voor wie is de cursus

De cursus Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân is ontwikkeld voor de toeristisch recreatieve sector, maar is ook toegankelijk voor een ieder die interesse heeft in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Doel is om het unieke landschap van de eigen woon- en werkomgeving beter te leren (her)kennen.

Wat betekent dit voor de cursist

Cursisten worden opgeleid tot gastheer/voorlichter van Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. De cursus zorgt voor een verdieping, verbondenheid, samenwerking en kennisoverdracht en een netwerk. En de cursist profileert zijn eventuele bedrijf of organisatie met trots als ‘ambassadeur‘ van het landschap. Tijdens de cursusmiddagen, cursusopdrachten, werkbezoeken, veldpractica en excursie leren cursisten elkaar goed kennen. Naast het reguliere studieprogramma wordt er jaarlijks een netwerkbijeenkomst, kleine excursie of veldstudiedag georganiseerd. Na afloop ontvangen de cursisten een certificaat en het gastheerschap gevelbordje Ambassadeur van het Landschap. Daarom spreken we over gastheren, gastvrouwen of gebiedsambassadeurs.

Grút-Ambassadeurs

De ‘grút-ambassadeurs’ van het Nationaal Landschap zijn sprekers die boeiende lezingen kunnen geven over de natuur, ontstaansgeschiedenis, de aanleg van dijken en wegen en de landbouw. Geograaf Jacob van der Vaart is bij uitstek een kenner van de ontstaansgeschiedenis van Zuidwest Fryslân, historica Alice Booij vertelt graag hoe vroeger het vervoer over water ging en dat de komst van wegen een grote sociale verandering op gang bracht. Boerin Geartsje Postma vertelt boeiend over de geschiedenis van de landbouw en Ger Bosklopper laat u graag zien hoe divers de natuur in Zuidwest Fryslân is.

Ambassadeurs

De cursus trekt ieder jaar veel belangstelling en dat betekent dat er een heleboel cursisten zijn opgeleid tot ambassadeurs/voorlichters van het Nationaal Landschap. Hieronder vindt u een overzicht van alle ambassadeurs die het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân rijk is.

2017

E.M.M. Hoekstra v.d. Wal
Eyra’s Kruidentuin
www.eyra.nl

Piet Johan Ferdinands
Veehouderij

Sicco Rypma
Gerben Rypma Stifting
www.gerbenrypma.nl

 Rein Theo Bouma
Gemeente Súdwest-Fryslân
www.gemeentesudwestfryslan.nl

Engelien Bouma-Gaastra
It Bûterhûs
www.buterhus.nl

Sybren Boschma
Skûtsjeverhuur Haghe
www.skutsjeverhuurhaghe.nl

Jeannette Ritchi
Sneek op maat
www.sneekopmaat.nl

Anke Heinen
VVV Sneek
www.vvvzuidwestfriesland.nl

Titia Hijlkema Hettema
Melkveebedrijf en galerie Kunstgreep
kunstgreep.com

Lolle Hijlkema
Melkveebedrijf en galerie Kunstgreep
kunstgreep.com

Tom Coehoorn
ThomasVaer Fotografie
www.thomasvaer.frl

Hieke Joostema-Greidanus
Dorpsstyliste
www.dorpsstyliste.nl

Lamkje Brandsma
Biologisch dynamische melkveehouderij met natuur en weidevogelbeheer
www.brandsmapleats.nl

J. Troost

L.E. Borst

Wolter Hofman

Willem van der Meer

Ruurd van der Zee
VVE Het Fonteinbos
www.hetFonteinbos.frl

Anna Tjalsma
Bezoekerscentrum Mar en Klif
www.marenklif.nl

Age Flapper

Joke Heida

Hendrik van der Werf
Havenmeester Makkum
www.gemeentesudwestfryslan.nl

Jan van der Veen
Havenmeester Stavoren
www.gemeentesudwestfryslan.nl

Tineke de Ree
Museum Stedhûs Sleat
www.museumsloten.nl

2016

Jaap Baalbergen
De Weyde Blick
www.deweydeblick.nl

Mieke Klessens
De Weyde Blick
www.deweydeblick.nl

Wiepkje Kramer-Hoekstra
Pollepleats
www.pollepleats.nl

Bianca Prins
Boca Prins Hospitality
www.bocaprins.nl

Klaas Jongsma
De Innovatieroute
www.deinnovatieroute.nl

Arnold Wunderink
Solexverhuur Friesland
www.solexverhuurfriesland.nl

Rieneke Speerstra

Susanna Poog
Fries Belevingsdorp Aldfaers Erf
www.aldfaerserf.nl

Renneke Piersma
Vakantiewoning

Alinda van Kippersluis
Honden club Koudum
www.hondenclubkoudum.nl

Michel van Kippersluis

Wijnand Dijkstra
Lezingen stenen en Romaanse kerken

Marike van Groning
Bamboe speelgoed
www.facebook.com/pg/bambootoys/posts/?ref=page_internal

Willem Jan Pols
WSC de Fluessen
www.fluessen.nl

Lolke Veenstra
Gemeente Súdwest-Fryslân
www.gemeentesudwestfryslan.nl

Anne van Scheltinga
Gemeente Súdwest-Fryslân
www.gemeentesudwestfryslan.nl

Douwe de Groot
Gemeente Súdwest-Fryslân
www.gemeentesudwestfryslan.nl

Eddie Huisman
Rijkswaterstaat
www.rws.nl

Marcel Becker

Maaike van der Velde-Damstra
De Sylpream
www.sylpream.nl

Elly(E.M.M.)van der Bijl

Anne van der Zee
Op paed verhuur
www.oppaed.nl

Rudie Agricola
Gemeente De Fryske Marren
www.defryskemarren.nl

Luitzen de Leeuw
Gemeente De Fryske Marren
www.defryskemarren.nl

Els Runia

Aagje de Vries

Elly Barnhoorn
Staatsbosbeheer

Nienke Langhout
Staatsbosbeheer

2015

Albert Oosting

Inge Kuyt
Landhuis Breewar
www.landhuisbreewar.nl

Harold Visser
IDHV | Kootje bij de Brug | FryslanSudwest | Stichting Lytse Marren
www.fryslansudwest.nl

Ria de Jong
It Pottebakkershûs
www.itpottebakkershus.nl

Tamara M. T. Eulen
Pluimveebedrijf Bosma

Hinke Goemaat
Kanoverhuur Friesland
www.derozenpastorie.nl

Ilse Belinda de Ruijter
B&B, gastenverblijven
www.koepeltjesplaats.nl

Froukje de Boer
Verhuur vakantiewoning

H.F.Breimer
Recro agro

Chris van der Molen
Bakker Fietsverhuur
www.fietsverhuur-stavoren.nl

Claartje Lunter
Flinkefarm Hemelum
www.itflinkeboskje.nl

Douwe Leenstra
Biologisch melkveebedrijf Aestwarda

Maaike Andela
Gemeente Súdwest-Fryslân
www.gemeentesudwestfryslan.nl

Janke Jeltsje van Dijk
Mini-camping “De Klompen”
www.minicampingdeklompen.nl

Letja de Goede
Free lance gids Makkum e.o.

Linda Praamstra-Schregardus
Bed & Breakfast de Pastory
www.bnbpastory.nl

2014

Joke de Jager
Friesfotomuseum
www.friesfotomuseum.nl

Arjan Siersma
It Flinkeboskje
www.itflinkeboskje.nl

Pytsje Bokma
Biologisch melkveebedrijf en natuureiland Goudem Boaiem
www.goudenboaiem.nl

Douwe Jaarsma
Gaasterlandexpress V.o.f
gaasterlandexpress.nl

Ruud Oudega
Landgoed Aldegea

Ate van der Werff
Stadswandeling/Bokvaren IJlst

W.H. Eppinga
Gaasterlands Streekmuseum

L. Aukema-Schram
Gaasterlands Streekmuseum

F. Eppinga-Veldstra
Gaasterlands Streekmuseum

Tjitske Talsma
Tip Stavoren
www.stavoren.nl

Caroline Rink
Tip Stavoren
www.stavoren.nl

Ernes Kuyt
Kuyt Westzaan

Inge Kuyt
Landhuis Breewar/Villa aan zee
www.landhuisbreewar.nl

Harold Visser
Rijwielbedrijf ‘t Fietshoekje
www.fietshoekje.nl

Ygram Ykema
Kampeerboerderij Ykema
campingykema.nl

Wiepke Wierda
Praam de Simmermoarn
www.simmermoarn.nl

Piter Dijkstra
It Fryske Gea
www.itfryskegea.nl

Maaike Sijtsma
Staatsbosbeheer Súdwesthoeke
www.staatsbosbeheer.nl

Sabine Boode
Bezoekerscentrum Mar en Klif
www.marenklif.nl

Gretha Bakker
Restaurant De Nynke Pleats
www.nynkepleats.nl

2013

Annelies Tissink
D’oude Herbergh
www.deoudeherbergh.nl

Fedde Bergsma
Het Slauerhoff/Us Datsja
www.hetslauwerhoff.nl; www.sldr.nl; www.resultaatmeetgroep.nl

Wiepie Bosma
B&B Lyklamastate
www.lyklamastate.nl

Sander Bouma
IJsboerderij Margje 24
www.margje24.nl

Hilly Bos

Gerrie Groenendijk
TIP Hindeloopen

Gertjan Groenendijk
TIP Hindeloopen

Johan Stallmann
TIP Hindeloopen

Baukje Miedema 
Blomt
www.blomt.nl

Sjerp Jaarsma
De Hege Gerzen
www.hegegerzen.nl

Klaske Visser

Gonny Hornstra

Alice Booij
Historicus/grut-ambassadeur
www.marenklif.nl

Sybrand Th. Rinia (Theo)
Rinia Fietsen
www.riniafietsen.nl

Timen Rinia
Rinia Fietsen
www.riniafietsen.nl

Marjon Kommer
Staatsbosbeheer
www.staatsbosbeheer.nl

Jantsje Jellema

Ilse Adham
Chaletverhuur
www.kinderdomein.com

W.H. Eppinga
Gaasterlands Streekmuseum
www.riedo.nl

2012

Maaike van Dijk 
Hippisch Centrum Boeyenkamp
www.boeyenkamp.nl

Janny Pruiksma
B&B Pension Perruque
www.perruque.nl

Antoinette Groeneveld-Dijkstra
Piaam State (Bed and Breakfast)
www.piaam-state.nl

Hotske Batteram
Landschapscamping/Jachthaven Lutsmond
www.jachthavenlutsmond.nl

Japke Zwaan
VVV baliemedewerker Mar en Klif
www.marenklif.nl

Tiny Lagerburg
Trijntje Charter (rondvaart)
www.trijntje-charter.nl

Renske Henning-Koopmans
Friesland Charter
www.frieslandcharter.nl

Liesbeth Mantel

Nelly Zuidam
Recreatiebedrijf De Koevoet
www.dekoevoet.nl

Itie Galema
De Ulepanne (Zeilschool)
www.ulepanne.nl

Roelof Speelman
Camping/ Mobiele kanoverhuur “de Kievit”
www.dekievit.com

Jaco Bosma
Watersportcentrum Tjeukemeer
www.tjeukemeer.com

2011

Connie Smits 
Holliday Boatin
www.holidayboatin.nl

Teun Lammers
Skûtsjeverhuur “Haghe”
www.skutsjeverhuurhaghe.nl

Geertje Bouma-Posthuma
Mar en Klif/ VVV Gaasterland
www.marenklif.nl

Marjo Horstink
Recreatiewoning de Vlaamse Gaai, het Fonteinbos Oudemirdum
www.hetfonteinbos.com

Albert Oosting

Wiepke Wierda 
Simmermoarn Rondvaarten
www.simmermoarn.nl

Willem Dieperink
Noarder Pleats,  buitenverblijf
www.noarderpleats.nl

Baukje Venema
Online marketeer bij GoVilla Moderne Vakantiehuizen

Anne van der Velde

Wytse Valkema
Botenfotografie

Abe Valkema
VVV Sudwest
www.vvvzuidwestfriesland.nl

Jenny van Dijk
Rondvaartbedrijf van Dijk
www.rondvaart-vandijk.nl

Aleid Bruinsma
Hotel-restaurant de Tjongervallei
www.tjongervallei.nl

013