Partners

Organisatie

 

Stichting Bezoekerscentrum Zuidwest Friesland

Onder Stichting Bezoekerscentrum Zuidwest Friesland vallen drie onderdelen: Bezoekerscentrum Mar en Klif, VVV De Friese Meren – Gaasterland en Natuur- en Milieueducatie Groen Doen.

Bezoekerscentrum Mar en Klif laat de bijzondere geschiedenis en natuur van Nationaal Landschap Zuidwest Friesland zien. Doelgroepen zijn zowel bewoners van het gebied als toeristen. Daarnaast worden er regelmatig in samenwerking met andere organisaties (o.a. Historysk Wurkferban) wisseltentoonstellingen georganiseerd. Andere taken die door het bezoekerscentrum worden uitgevoerd zijn o.a.:

 • Organisatie aanbod natuurexcursies (i.s.m. natuurorganisaties) en kindermiddagen (i.s.m. diverse kleine ondernemers) met name in vakantieperiodes
 • Aanbod van natuur-ontdek-routes (o.a. het bekende Kabouterpad)
 • Trekkersrol Gaasterlandse Natuurweek (in herfstvakantie, vooral gericht op gezinnen)
 • Organisatie cursus Ambassadeur van het Nationaal Landschap
 • Beheer Vlindertuin Lemmer

In het bezoekerscentrum is een agentschap van VVV De Friese Meren – Gaasterland gevestigd. Werkzaamheden zijn:

 • Advies en doorverwijzen van toeristen en dagjesmensen aan de balie, telefonisch, per mail en via social media
 • Verzorgen van een compleet aanbod van gratis en verkoopmateriaal
 • Het onderhouden van de toeristische website, bijhouden van de agenda, etc.
 • Het leveren van input voor free-publicity, bijzondere acties, medewerking aan de VVV-gids, e.d.
 • Het ontwikkelen van arrangementen op maat, e.d.

Kijk voor meer informatie op www.vvvfriesemerengaasterland.nl

Natuur- en Milieueducatie Groen Doen brengt aanbod in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslan op het gebied van natuur- en milieueducatie bij elkaar en biedt dat aan voor een abonnementsprijs per leerling aan basisscholen in die gemeenten. Ca. 75% van de scholen is lid. Incidenteel is er ook aanbod voor andere doelgroepen (VO, BSO, peuterspeelzalen e.d.). Het abonnement bestaat uit een:

 • Gevarieerd aanbod van activiteiten (bv. spelprogramma’s met Staatsbosbeheer of met ons, bezoek aan de boer, bezoek aan de kinderboerderij, bezoek aan Woudagemaal e.d.
 • Een aanbod van projecten op het gebied van duurzaamheid
 • Gebruik van gevarieerd aanbod van leskisten, opgezette dieren, e.d. De leskisten kunnen bij een bibliotheek naar keuze opgehaald worden (ze worden vervoerd door de bibliotheekexpeditie)

Kijk voor meer informatie op www.groendoen.net

Informatief
DSCF5926

Medewerkers

Bij Bezoekerscentrum Mar en Klif werken 6 vaste medewerkers.

 • Donna van der Gragt, educatief medewerker
 • Sabine Boode, projectmedewerker
 • Geertje Bouma, baliemedewerker en VVV-informatrice
 • Japke Zwaan, baliemedewerker en VVV-informatrice
 • Anna Tjalsma, baliemedewerker en VVV-informatrice
 • Iris Nutma, manager

Vrijwilligers

Bij Bezoekerscentrum Mar en Klif zijn veel vrijwilligers actief. Gelukkig maar, want zonder hun hulp zou het centrum niet kunnen bestaan!

Er zijn verschillende werkgroepen actief:

 • Werkgroep lesmaterialen: Deze werkgroep onderhoudt en vernieuwt de lesmaterialen en de materialen van de natuur-ontdek-routes. De werkgroep is iedere dinsdag aan de slag.
 • Werkgroep onderhoud: Deuren repareren, spullen verhuizen, een wandje verven en goten schoonmaken. Er is wel wat onderhoud nodig om het Bezoekerscentrum netjes en goed werkend te houden. Dat doet de werkgroep onderhoud. De werkgroep komt op dinsdagmiddag bij elkaar.
 • Vrijwilligers educatie: Schoolgroepen begeleiden bij activiteiten in het veld, een flinke groep vrijwilligers zet zich voor deze mooie taak in. De activiteiten zijn vooral in het voorjaar (april t/m juni) en de herfst (september, oktober).

Bestuur

Het bestuur van stichting Bezoekerscentrum Zuidwest Friesland (zoals de stichting officieel heet) bestaat uit:

 • Sybren Jansen, voorzitter
 • Wietse de Haan, vice-voorzitter
 • Piet de Jong, penningmeester
 • Foppe van Popta, secretaris
 • Riek van der Vlugt, alg. lid
 • Durk Leentjes, alg. lid

Gegevens organisatie

Bezoekerscentrum Mar en Klif staat formeel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Bezoekerscentrum Zuidwest Friesland.

KvK-nummer: 41000708

BTW-nummer: 009893660B01

IBAN: NL59RABO0305278460 (t.n.v. Bezoekerscentrum Zuidwest Friesland)